Wednesday, 21 December 2011

KOMUNIKASI - A137039

 http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Komunikasikeluargatanganimasalahremaja/Article

Rumusan : Artikel ini membincangkan komunikasi keluarga amat penting dalam membentuk peribadi seseorang. Komunikasi keluarga menunjukkan cara ibu bapa berkomunikasi dengan anak- anak mereka. Sekiranya ibu bapa mereka berkomunikasi dengan cara yang berkesan atau dengan cara yang betul, anak mereka akan turut berkomunikasi dengan cara yang sama kerana mereka telah didedahkan untuk berkomunikasi dengan cara itu. Tetapi sekiranya ibu bapa berkomunikasi dengan cara yang salah, contohnya jika mereka sering meninggikan suara pada anak mereka, anak mereka juga akan bersikap begitu pada orang lain. Ibu bapa perlu berkomunikasi dengan cara yang baik supaya peribadi anak mereka akan terbentuk dengan baik. Ini juga untuk memberikan 'first impression' yang elok pada orang lain. Bukan untuk bersikap hipokrit tetapi untuk berkomunikasi dengan lebih selesa pada komunikasi yang akan datang.

No comments:

Post a Comment